• iPhoneAlbania App Advertising

Ky është shërbimi më i ri i iPhoneAlbania për të gjithë zhvilluesit që dëshirojnë të promovojnë aplikacionin e tyre në faqen tonë. Kjo është zgjedhja më e mirë për të fituar popullaritet dhe për të rritur numrin e shkarkimeve nga App Store.

Javore
1 javë 
Publiciteti juaj do të shfaqet në faqen tonë për një javë.
5 €

Mujore
1 muaj
Publiciteti juaj do të shfaqet në faqen tonë për një muaj. 
15 €

Artikull i sponsorizuar
1 muaj banner + Artikull të detajuar 
Publiciteti juaj do të shfaqet në faqen tonë për një muaj, 
plus do të publikojmë një artikull të detajuar për aplikacionin tuaj.  
30 € 

Për më tepër informacion na kontaktoni në adresën tonë info@iphonealbania.net