Gjurmimi i Projekteve është një aplikacion mobile për sistemin e menaxhimit të projekteve për aprovim, i konceptuar për të qenë sa më pranë institucioneve të cilat përfitojnë nga përdorimi i tij, duke reduktuar kohën dhe duke rritur eficencën e procesit të punës.

Aplikacioni është lehtësisht i aksesueshëm, praktik në përdorim dhe user-friendly me përdoruesit e tij. Objektivi i përgjithshëm i këtij aplikacioni mobile është gjurmimi i projekteve dhe statuseve të tyre në çdo fazë të tij, në kohë reale nga përdoruesit respektiv sipas nevojave te institucionit.

Logimi do të kryhet nëpërmjet kredencialeve (username dhe password), të cilat do të krijohen për çdo përdorues të këtij aplikacioni, duke siguruar privatësinë dhe vërtetësinë e të dhënave.

Nga përdorimi i këtij aplikacioni synohet rritja e qasjes në shërbimet elektronike online të institucioneve shtetërore, rritja e cilësisë së shërbimit ndaj institucioneve si dhe rritja e transparencës në ofrimin e shërbimeve nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. /iPhoneAlbania

Gjurmimi i Projekteve | iOS 8.0 | App Store - Falas

0 komente:

Post a Comment