Në këtë artikull do t'ju sjellim një mënyrë për të shtuar karakterin Tab të tastierës në mesazhet apo email-et që doni të dërgoni. Besoj të gjithëve ju ka lindur pyetja se si mund të spostojmë kursorin e tekstit ashtu siç bëjmë kur shtypim butonin Tab në një tastierë normale, duke qënë se tastiera e iOS nuk e ofron këtë funksion në mënyrë direkte.

Supozojmë se po shkruani një email dhe mënyra për të shtuar karakterin Tab, në fakt është shumë e thjeshtë dhe mund ta bëni nëpërmjet këtyre 3 hapave:
  1. Vendosini kursorin e tekstit në pozicionin që doni të shtoni karakterin
  2. Shtypni butonin Microphone që shfaqet në tastierën e iOS. Nëse nuk keni aktivizuar funksionin Keyboard Dictionary, iOS do t'ju kërkojë leje që ta aktivizoni. Në këtë rast pranoni aktivizimin.
  3. Shqiptoni fjalën "Tab Key"


Në këtë mënyrë do të shikoni menjëherë shtimin e një hapsire që fillon nga ku vendosët kursorin e tekstit deri tek pozicioni i ri. Këto pra janë 3 lëvizjet që duhet të bëni për të shktuar karakterin Tab. Gjithashtu, ai mund të shtohet edhe në një mënyrë tjetër e cila kërkon të keni një Mac por nuk është qëllimi i këtij artikulli. /iPhoneAlbania0 komente:

Post a Comment