Le të zbulojmë sëbashku si të bëjmë një hard reset në iPhone XS, një veprim shumë i rëndësishëm në rast ngadalësimi, bllokimi apo ndonjë problemi software të pajisjes. Ja proçedura që duhet të ndiqni për të bërë hard reset në një iPhone XS ose iPhone XS Max:

  • Shtypni dhe lëshoni me shpejtësi butonin Volume Up
  • Shtypni dhe lëshoni me shpejtësi butonin Volume Down
  • Mbani të shtypur butonin Side (butonin djathtas) deri sa të shfaqet logoja e mollës
  • Lëshoni butonin Side

Ndërsa nëse dëshironi të aktivizoni DFU Mode, mund të ndiqni këto hapa:

Shtypni për 3 sekonda butonin e ndezjes që ndodhet anash dhe mbajeni të shtypur. Vazhdoni të mbani të shtypur butonin Power dhe njëkohësisht mbani të shtypur sëbashku për rreth 7 sekonda edhe butonin volume +. Pra 10 sekonda në total për të dy butonat.

DFU (Device Firmware Update) është një funksion që na lejon të marrim komanda nga iTunes për të bërë restore/update të pajisjes në rast problemesh ose keqfunksionimi. /iPhoneAlbania

0 komente:

Post a Comment