Është i disponueshëm versioni final i iOS 11.4.1, si për iPhone ashtu edhe për iPad. Ky përditësim mund të instalohet direkt nga iPhone nga aplikacioni Settings > General > Update Software. iOS 11.4.1 është një përditësim që sistemon disa bug dhe nuk sjell ndonjë funksion të rëndësishëm.

Me iOS 11. 4.1 është aktivizuar funksioni "Restricted Mode". Duke aktivizuar këtë opsion, porta Lightning është e bllokuar për çdo veprim, me përjashtim të rikarikimit. Për të zhbllokuar lidhjen me anë të USB, mjafton të zhbllokoni pajisjen ose të vendosni fjalëkalimin të paktën një herë në javë. /iPhoneAlbania

Kategoritë: , , ,

0 komente:

Post a Comment