Oferta Juaj është një platformë e cila ka kanalet të shtrira nëpërmjet aplikacioneve të dedikuar mobile. Qëllimi kryesor i aplikacionit Oferta Juaj është ai i krijimit të një agregatori inteligjent ofertash, për të cilat sistemi bën të mundur konvertimin e të gjitha ofertave që prodhohen nga bizneset në formë letre, në një formë dixhitale të thjeshtë, të shpejte dhe eco-friendly.

Nëpërmjet një galerie inteligjente, bizneset mund të reklamojne ofertat e tyre në formë dixhitale në të gjithë klientet që kanë akses në kanalet e komunikimit të vetë platformes.Vetë platforma të lejon grumbullimin e sa më shumë informacioneve inteligjente nga përdoruesit dhe në bazë të ketyre informacioneve dërgon push notification automatik apo manual në bazë të kritereve të ndryshme që mund të kerkojë një biznes unik.


Ofertat për secilin klient janë të personalizuara në bazë të preferencave, gjinisë, zonës, moshës që ka një klient unik. Klienti ka mundesi të eksplorojë hartën për të parë ofertat që ndodhen afër tij dhe të zgjedhi ofertën më të mirë që i përshtatet. Këtë gjë mund ta bejë nga të gjithe kanalet që ofron platforma. Platforma gjithashtu ofron mundësi aksesi për bizneset të cilat mund të futen dhe të menaxhojnë vetë ofertat dhe informacionet bazë që ato kanë.

Cdo ofertë ka një datë fillimi dhe skadimi.Sistemi njofton automatikisht përdoruesit për ofertat e reja dhe ato në skadim në mënyrë inteligjente.

Oferta Juaj | iOS 9.0 | App Store - Falas

0 komente:

Post a Comment