Në Facebook Messenger tani mund të përdorni reagime gjatë bisedave në grup si dhe të etiketoni njerëz të veҫantë duke përdorur emailin e simbolit ‘@’. Reagimet janë të dobishme njëlloj ashtu sic janë edhe në facebook, ato ju japin mundësi që pasi të keni parë apo lexuar një postim të mund të shprehni ndjenjat tuaja, ashtu edhe në grupin tuaj të bisedave.

Ju mund të shprehni ndjenjat tuaja pas çdo mesazhi që ju dërgojnë ju ose pjesëtarëve të tjerëve të grupit. Ndërsa @mention do të jetë e dobishme kur ju dëshironi të lini dikë të kuptojë se ju jeni duke e thirrur në mënyrë të vecantë në një bisedë në grup. /iPhoneAlbania

0 komente:

Post a Comment