Instagrami ka mundësuar ndaljen e komenteve nga postimet, me qëllim që të shmangë shakatë dhe fyerjet në to. Përdoruesve tani u është dhënë mundësia që të heqin “ndjekësit” nga llogaritë e tyre private.

Nëse juve nuk iu pëlqen komenti, atëherë me një të prekur mund ta largoni ndjekësin tuaj në Instagram. Poashtu, Instagram ofron edhe mundësinë për të bllokuar krejtësisht komentet duke zgjedhur opsionin "Turn Off Commenting". /iPhoneAlbania

Kategoritë: , ,

0 komente:

Post a Comment