Fjala e vitit 2015 është një emoji, "fytyra me lot gëzimi" që shpesh përdoret për të treguar se "po qeshim me lot". Është Oxford Dictionary ajo që për herë të parë zgjedh një pitogramë për fjalën e vitit. Emoji ka fituar mbi shumë fjalë të tjera të këtij muaji, si "refugjat", pasi kjo ‘reflekton më mirë etosin, humorin dhe shqetësimin e 2015”.

Për këtë vendim Oxford University Press ka bashkëpunuar me shoqërinë hi-tech SvviftKey, me objektivin për të zbuluar se kush janë emoji më të përdorura në botë. Fytyra që qan nga gëzimi është më e përdorura në nivel botëror. /iPhoneAlbania

0 komente:

Post a Comment